• MTWAPA

  • Ekotopia är sedan några år med och bygger ett nytt barnhem i Kenya för traumatiserade flickor mellan 4-11 år, barnhemmet ligger i utkanten av MTWAPA som är en stad utanför Mombasa i Kenya, här bor ca 70 000 personer.

    Vi har tillsammans med några andra företag och privatpersoner valt att göra något åt det hemska. Här har flickorna möjlighet till hjälp med utbildad personal inom området. Personal finns på plats dygnet runt för barnens säkerhet. Barnen är traumatiserade av många olika anledningar. Sjukdomar som malaria och framförallt HIV/Aids är utbrett, dock så håller det sig ganska stabilt just nu.

    MTWAPA är ett populärt turistmål, på kvällarna skapas det nattliga livet och många flickor blir utsatta i låg ålder för prostitution och grova övergrepp detta vill vi ändra på och hjälpa till så mycket vi kan. Vill ni va med så är ni välkomna med bidrag på swish 123 170 25 13. Gå gärna in på hemsidan och läs mer om arbetet i Kenya och se gärna på bilderna som finns från det vi varit på plats. Vårt hus i Kenya är känt som ”The Pink House”. www.pink-house.org