• Målgrupper

  • Neuropsykiatriska funktionshinder
  • Psykossjukdomar
  • Personlighetsstörningar
  • Samsjuklighet r.t. psykisk ohälsa
  • LRV- 1991:1129
  • LPT- 1991:1128
  • LVM-§ 27

  Neuropsykologiska/Neuropsykiatriska utredningar kan genomförs enl. uppdrag från uppdragsgivare av psykolog/kurator/läkare vid förfrågan och önskemål.