• Ekotopia – vårt arbete

 • Vi har olika behandlingsprogram som vi arbetar med utifrån problematik, vi söker möjligheter och alternativ till ett bättre mående, personal har olika ansvarsområden och schemalagda samtal beroende på vilket av programmen man arbetar med. 

  • KBT – Kognitiv beteendeterapi 
  • DBT – Dialektisk beteendeterapi
  • HAP – Haschavvänjningsprogrammet
  • MI – Motiverade samtal
  • ÅP – Återfalls prevention
  • NADA – Öron akupunktur,Sociala färdigheter (enskilt & grupp)

  Allt arbete hos oss på Ekotopia är individuellt och är anpassat utifrån det uppdrag som den ansvarige uppdragsgivaren lämnat vid placeringen. Arbetet som görs speglar den boendes vistelse här från början till slut och genom detta uppnå delmål, mål inom sin tid. Delmål och mål är gjorda utifrån genomförandeplan som upprättas i samband med placeringen och uppdateras var tredje månad. Månadsrapportering sker kontinuerligt till ansvariga placerare och uppföljningsmöte var tredje månad oftast.