• Ekotopia – Personal

  • Vår personal har gedigna utbildningar och mycket erfarenhet i arbete med människor, vi strävar alltid efter en hög kompetens och kunnande. Vi har läkare, psykolog och psykoterapeut kopplade till verksamheten.

    Personalen arbetar med stöttning, vägledning, samtal med kontakt personer, strukturerat veckoschema, behandlingsschema med fasta tider och uppföljning och på så sätt skapa ett helhets perspektiv för våra boenden som är utformat individuellt för att tillgodose respekt integritet och resultat.