• Om Ebba HVB

 • Ebba HVB

  Ebba HVB är ett mindre familjärt behandlingshem för endast kvinnor. Vi ligger naturskönt nära Vättern i Jönköpings kommun och har nära ut i skog och mark. Vårt upptagningsområde är HELA SVERIGE, vi tar emot klienter med LARO och annan medicinering.

  Vi på Ebba HVB är stolta över att kunna erbjuda en heldygnsvård med evidensbaserad behandling där konsekvenser av substansrelaterat missbruk/beroende, psykisk ohälsa och våldsutsatthet behandlas parallellt. Vi har alltid vaken nattpersonal vilket skapar en trygghet hos de inskrivna.

  Här arbetar vi med social problematik, sociala förändringar och problemlösningar i det vardagliga livet. En stor del i behandlingen handlar om att stärka en positiv självbild och självkänsla då detta har en stor roll i hur man lyckas framåt. Vi hjälper också individen att lära sig om sig själv såsom sjukdomsinsikt, hur den ska stärka sig själv för att framåt orka ta och stå kvar i bra och sunda beslut, Det är en stor del av den vardagliga träningen på Ebba HVB.

  Hos oss har man möjlighet att få ta med sig det käraste man har, sitt husdjur. Bedömning kring lämpligheten i detta görs då förfrågan inkommer om att placera hos oss.

  Vi har 15 platser fördelat på både korridorsboende och eget boende i stuga bredvid huvudbyggnaden. Alla som kommer till oss har eget rum, rummen är basutrustade och sedan kan man efter inflytt göra det till sitt eget. I Hus 1, vår huvudbyggnad, har vi 4 platser, kök, matsal, relaxrum, allrum, stor utealtan och kontor. I Hus 2 har vi 7 platser, där finns en gillestuga med TV och biljardrum. På ovanvåningen finns 7 st boenderum, kontor, ett mindre TV rum och en utealtan under tak.

  Våra stugor ligger alldeles bredvid huvudbyggnaderna, de rymmer ett sovrum, ett allrum, dusch och toalett samt en liten uteplats.

  Utöver dessa lokaler har vi ett administrationshus där vår föreståndare/verksamhetschef och behandlingssamordnare arbetar.

  I "Storstugan" kan man ta emot besök, där har vi möten med socialtjänst och andra besök som kommer till oss, en liten mysig gammaldags stuga på vår tomt. Sen har vi såklart vår lilla huskatt Lovis, som bor hos den som har maten :)

  Vi arbetar med individuell behandling helt anpassad utifrån den problematik som föreligger. Vi jobbar mycket med att tillvarata egna förmågor och resurser, bryta det gamla och jobba med det nya. Vårt jobb är att hitta anledningen till missbruket och jobba utifrån det.

  Vårt arbete är speciellt inriktat på att hitta en fungerande lösning och vardag efter behandlingstiden hos oss, allt arbete sker i samarbete med med ansvarig placerare och klienten med klienten i fokus. Vårt mål är att individen som genomfört behandling hos oss ska vara så redo den kan för ett nytt och annat liv efter tiden hos oss men

  Vi har ett tålamod utöver det vanliga, är vana vid att även ta hand om vad andra kallar "besvärliga klienter" vår personal är engagerade och backar inte i tuffa stunder. Detta är något vi vinner förtroende hos klienterna genom och skapar en förtrolig relation i behandlingen.

  Just vårt tålmodiga arbete med att skapa relation och förtroende gör att många av de som tidigare misslyckats på andra ställen blir kvar hos oss på Ebba HVB och genomför sin behandling till fullo!