• Ebba HVB – vår personal

  • Samtliga i personalen har gedigna utbildningar och erfarenheter inom våra målgrupper.

    Vår föreståndare är Socionom med lång erfarenhet inom arbete med missbruk/beroende inom socialtjänst och behandling. Har flerårig erfarenhet av arbetet som föreståndare/verksamhetschef och är väl förtrogen med behandlingen som utförs på Ebba HVB.

    Vår behandlingssamordnare är socialpedagog med lång erfarenhet i yrket.

    Övrig personal består av socialpedagoger, behandlingspedagoger, undersköterskor, behandlingsassistenter med olika påbyggnadsutbildningar. Tillsammans har vi en otroligt lång och bred erfarenhet.

    Utöver detta har vi leg. psykoterapeut, arbetsterapeut, läkare (psykiatriker), sjuksköterska och psykolog till förfogande. 

  •