• Ebba HVB – målgrupper

 • Ebba HVB vänder sig till kvinnor i åldern 21 - 55 år. 

  För att komma till oss skall man ha en dokumenterad missbruksproblematik samt missbruk relaterat till psykisk ohälsa inom neuropsykiatri, psykossjukdomar, personlighetsstörningar. Även kvinnor med nämnd problematik som varit våldsutsatta är välkomna till oss och det finns kompetens i vår personal att jobba med detta.

  Vi vänder oss även till kvinnor som befinner sig i ett missbruk/beroende med risk för sin fysiska och psykiska hälsa och behöver en form av skyddat och säkert boende under en längre eller kortare tid med behandling och/eller utredningar.

  Akutplaceringar ombesörjs.

  Olika placeringsformer:

  • SoL Placeringar.
  • LVM § 27.
  • LPT-1991:1128 i kombination med missbruk och psykisk ohälsa. 
  • LRV-1991:1129 i kombination med missbruk och psykisk ohälsa.