• Ebba HVB – målgrupper

 • Ebba HVB vänder sig till kvinnor med en dokumenterad missbruksproblematik samt missbruk relaterat till psykisk ohälsa inom neuropsykiatri, psykossjukdomar, personlighetsstörningar.

  Vi vänder oss även till kvinnor som befinner sig i en missbruks situation med risk för sin fysiska och psykiska ohälsa och behöver en form av skyddat och säkert boende under en längre eller kortare tid med behandlingsmöjligheter och eller utredningar. Akutplaceringar ombesörjs.

  Olika placeringsformer...

  • SoL Placeringar.
  • LVM § 27.
  • LPT-1991:1128 i kombination med missbruk och psykisk ohälsa. 
  • LRV-1991:1129 i kombination med missbruk och psykisk ohälsa.