• Ekotopia sidebar

 • Search results

  Ekotopia - Personal

  Vår personal har gedigna utbildningar och mycket erfarenhet i arbete med människor, vi strävar alltid efter en hög kompetens och kunnande. Vi har läkare, psykolog och psykoterapeut kopplade till verksamheten. Personalen arbetar med stöttning, vägledning, samtal

  Read more

  Ekotopia - Om oss

  Vi finns i Aneby på småländska höglandet, ca 2 km utanför Aneby. Ekotopia har funnits sedan 2012 då vi öppnade verksamheten i Aneby och nu finns även Ebba HVB som är enskild enhet inom Ekotopia men där vi jobbar enbart med kvinnor. I Aneby finns

  Read more

  Våra Hästar och dess uppfödning...Daglig verksamhet...

  Vi har sedan några år en mindre uppfödning på hopphästar. Intresset och kunskapen finns sedan tidigare, en del av våra boenden är mycket engagerade i stallet, hästarna och den dagliga verksamheten, en valfri aktivitet utöver övriga aktiviteter,

  Read more

  Ekotopia - målgrupper

  Neuropsykiatriska funktionshinder Psykossjukdomar Personlighetsstörningar Samsjuklighet relaterat till psykisk ohälsa LRV- 1991:1129 LPT- 1991:1128 LVM-§ 27 Neuropsykologiska/Neuropsykiatriska utredningar kan genomförs enl. uppdrag från uppdragsgivare av

  Read more

  Om oss

  Vår personal har en gedigen utbildning och erfarenhet inom området så även vikarier. Vi vill sträva efter att tillsammans vara en högklassig personalgrupp med höga mål för verksamheten som skall generera bra resultat. I de senaste kund och klient

  Read more

  Ekotopia - vårt arbete

  Vi har olika behandlingsprogram som vi arbetar med utifrån problematik, vi söker möjligheter och alternativ till ett bättre mående, personal har olika ansvarsområden och schemalagda samtal beroende på vilket av programmen man arbetar med.  KBT –

  Read more