• Ebba HVB sidebar

 • Search results

  Hälso och sjukvård HSL

  Här är lite text på sidan.

  Read more

  Ebba HVB – vår personal

  Samtliga i personalen har gedigna utbildningar och erfarenheter inom våra målgrupper. Vår föreståndare är Socionom med lång erfarenhet inom arbete med missbruk/beroende inom socialtjänst och behandling. Har flerårig erfarenhet av arbetet som

  Read more

  Ebba HVB - Vår behandling

  Vår behandling utgår från individens behov, socialtjänstens uppdrag samt eventuella behov som uppkommer under vistelsen på Ebba HVB. All behandling grundar sig på evidensbaserade metoder tillsammans med omvårdnad, stöd och omsorg, vårt motto

  Read more

  Ebba HVB - målgrupper

  Ebba HVB vänder sig till kvinnor i åldern 21 - 55 år.  För att komma till oss skall man ha en dokumenterad missbruksproblematik samt missbruk relaterat till psykisk ohälsa inom neuropsykiatri, psykossjukdomar, personlighetsstörningar. Även kvinnor med

  Read more

  Om Ebba HVB

  Ebba HVB Ebba HVB är ett mindre familjärt behandlingshem för endast kvinnor. Vi ligger naturskönt nära Vättern i Jönköpings kommun och har nära ut i skog och mark. Vårt upptagningsområde är HELA SVERIGE, vi tar emot klienter med LARO och

  Read more